นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธืทำบุญตักบาตาเทโว เนื่ิองในวันออกพรรษา

    2015-12-02 15:23:16
    28 ตุลาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลาและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธืทำบุญตักบาตาเทโว เนื่ิองในวันออกพรรษาโดยมีหน่วยงานข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดสงขลาร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณ เชิงบันไดเขาตังกวน อ.เมือง จ.สงขลา