นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเริอลากพระเทศบาลตำบลคูเต่า

    2015-12-02 15:20:03
    27 ตุลาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงานประเพณีแข่งเริอลากพระเทศบาลตำบลคูเต่า ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี นายภิญโญ จิตตพงศ์ รายกเทศมนตรีตำบลคูเต่า ยกเทศบาลตำบลคูเต่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นการแข่งเรือหางยาว 2 ประเภทคือ ประเภท 2 สูบ และ 3 สูบ ณ หาดแหลมโพธิ์ ตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา