นายก อบจ.สงขลา ร่วมให้การสนับสนุนงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

    2015-10-05 13:11:12
          วันที่ 2 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมให้การสนับสนุนงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ซึ่งร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ๕ สมาคมจีน สงขลา ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก พระตำหนักกวนซีอิมผ่อสัก สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เคหะสถานครูไทย ชมรมสตรีสงขลา ๒๐๐๔ ศาลเจ้าต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งได้มีการแถลงข่าวงานเทศกาลถือศีลกินเจ และการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถนนจะนะ อำเภอเมืองสงขลา โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2558 ณ ปะรำพิธีหน้าวัดแจ้ง ถนนไทรบุรี และศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก กำหนดพิธีเปิดในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และกำหนดแห่พระรอบเมืองในวันที่ 19 ตุลาคม 2558       เทศกาลถือศีลกินเจ ถือเป็นประเพณีที่สืบทอด และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ – 9 ค่ำ เดือน 9 นับตามปฎิทินจีน โดยจะปวารนาตนงดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ ถือศีลไหว้พระทำบุญ ทำทาน เพื่อเป็นการชำระทั้งรางกาย และจิตใจให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการสร้างบุญเสริมมงคลแก่ชีวิตดังคำกล่าวที่ว่า “กินเจหนึ่งมื้อ หมื่นชีวิตรอด”