นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก อบจ.กาญจนบุรี

    2015-09-22 10:04:10
    วันที่ 19 กันยายน 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา , ปลัด อบจ.สงขลา , สมาชิก อบจ.สงขลา และผู้อำนวยการกอง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก อบจ.กาญจนบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แนวทางการเตรียมความพร้อม และการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับ อปท. ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ. สงขลา