นายก อบจ.สงขลา ร่วมการแถลงข่าว พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

    2015-09-21 10:24:58
    วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 10.00-11.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ , รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีราชภัฎสงขลา และนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ร่วมการแถลงข่าว พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเชิญชวนประชาชนชาวสงขลาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 กันยายน 2558 นี้