นายก อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนโครงการ ในงานรวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคม รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

    2015-09-11 14:17:55
    วันที่ 10 กันยายน 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายในงาน รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคม รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน