นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมงานการเสวนาเสนองานวิจัย 5 มหาวิทยาลัย

    2015-09-11 10:26:31
    วันที่ 10 กันยายน 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานการเสวนาเสนองานวิจัย 5 มหาวิทยาลัย เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากร มนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนดีศรีสงขลา ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวิสุทธิ์ สิงขจรวรกุล นายกสมาคมมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่