นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างหอดูดาวจังหวัดสงขลา

    2015-09-08 15:29:05
    วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายอนุชิต ตระกูลมุทิตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจดูความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างหอดูดาวจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราขกุมารี ในการที่จะเสด็จมาวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ที่ตำบลเขารูปช้างในวันที่ 23 กันยายน 2558 โดยมี เจ้าหน้าที่กองช่างจาก อบจ.สงขลา และผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ให้การต้อนรับ