นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลน้ำน้อยเชื่อมความสัมพันธ์

    2015-08-31 14:19:28
    วันที่ 30 สิงหาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลน้ำน้อยเชื่อมความสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย