นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบันไดเลื่อนสะพานลอยหน้า มอ.

    2015-08-31 13:58:21
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบันไดเลื่อนสะพานลอย บริเวณหน้าโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มารับบริการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ