นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานสะเดาเสือภูเขา ปั่นเสือเพื่อน้อง

    2015-08-31 11:05:53
    วันที่ 30 สิงหาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน สะเดาเสือภูเขา ปั่นเสือเพื่อน้อง