อบจ.สงขลา ดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายกล้อง cctv

    2015-08-19 13:45:09
    ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำลังดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายกล้อง cctv ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทั้งหมด มายังศูนย์สั่งการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเตรียมพร้อมสำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน หากประชาชนท่านใดต้องการติดต่อดูกล้องวงจรปิด สามารถยื่นคำร้องพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขลา