งาน ม.อ.วิชาการ ภายใต้แนวคิด 2558 ม.อ.วิชาการ ร่วมกับชุมชน พัฒนาสังคม สู่ประชาคมอาเซียน

    2015-08-18 14:40:50
    วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ประธานในพิธี นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมร่วมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “2558 ม.อ.วิชาการ ร่วมกับชุมชน พัฒนาสังคม สู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นนับหมื่นคน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนับหมื่นคน และมีหุ่นยนต์ ชื่อ จาร์วิส จาก “ทีมดงยาง” ผลงานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ประสบความสำเร็จสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน RoboCup Japan Open 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในพิธีเปิด