นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนากัน ตำบลบ้านโหนด - ทุ่งเภา

    2015-08-17 09:57:39
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนากัน ตำบลบ้านโหนด - ทุ่งเภา ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมอบรถพยาบาลประจำตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที โดยประชาชนในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี