นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์วัดถ้ำตลอด อ.สะบ้าย้อย

    2015-08-14 10:51:26
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์วัดถ้ำตลอด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งเชื่อกันว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่พักพระศพของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด โดยแต่ละวันได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก และในขณะนี้ทางวัดกำลังผลิตมัคคุเทศน์น้อย ซึ่งเป็นนักเรียนในพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วย