อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเลียบด่านสะเดา

    2015-08-14 10:21:18
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเลียบด่านสะเดา ซึ่งถือเป็นประตูสู่ประเทศไทย พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สำหรับพักผ่อนในบริเวณดังกล่าว และถนนสายนี้สามารถบรรเทาการจราจรที่แออัดบริเวณด่านสะเดาได้