นายก อบจ.สงขลา ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เปิดประตูสงขลา สู่ เซียะเหมิน

    2015-08-11 09:28:57
    วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดยสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา ร่วมกับ 5 สมาคมจีนสงขลา ในหัวข้อ เปิดประตูสงขลา สู่ เซียะเหมิน โดยนายกรณ์ จาติกวาณิช อดีต รมว.คลัง ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนเวิลด์สงขลา