อบจ.สงขลา ทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตใหม่ แทนสะพานไม้ สายริมคลองอาทิตย์

    2015-08-10 16:24:52
    วันที่ 2 ส.ค.2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ลงพื้นที่เมื่อ (วันที่ 16 สิงหาคม 2557) พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน และได้สำรวจสภาพถนนลูกลัง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อจนแทบจะสัญจรไปมาไม่ได้ สร้างความลำบากให้กับประชาชน สายริมคลองอาทิตย์ และสะพานไม้เก่าที่กำลังจะผุพังข้ามคลองอาทิตย์ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงงาม - บ้านป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จึงได้ให้ทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตใหม่ แทนสะพานไม้ และทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน และให้แก่ผู้สัญจรไปมา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งขณะนี้ถนนสายดังกล่าวใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว