นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ทุ่งขมิ้น ครั้งที่ 2

    2015-08-10 16:17:03
    วันที่ 2 สิงหาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ทุ่งขมิ้น ครั้งที่ 2 โดยมีนายกอบต.ทุ่งขมิ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ส.อบจ.พื้นที่ เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความสามัคคี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพราะการสร้างกีฬา ทำให้ทุกคนรู้จักกฏกติกา อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะได้รับหม้อเป็นรางวัล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้