อบจ.สงขลา ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

    2015-08-05 15:19:02
    วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ซึ่งครั้งนี้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2558 ได้เดินทางมาประเมินภาคสนาม ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลากล่าวต้อนรับ และนายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา กล่าวสรุปชี้แจงนำเสนอผลงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการใน อบจ.สงขลา เข้าร่วมรับฟัง