การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 เรื่องแก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา

    2015-08-05 09:53:30
    วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 เรื่องแก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา