นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติปล่อยร่วมกิจกรรมครอบครัวมหาวชิราวุธแรลลี่สัมพันธ์

    2015-08-05 09:04:10
    วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติปล่อยร่วมกิจกรรมครอบครัวมหาวชิราวุธแรลลี่สัมพันธ์ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา