นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต บริเวณคลองนาทวี

    2015-07-21 10:11:09
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งในช่วงน้ำหลาก ณ บริเวณคลองนาทวี