นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนสายหน้าด่าน ถึง ปาดังเบซาร์

    2015-07-21 09:37:27
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนสายหน้าด่าน ถึง ปาดังเบซาร์ โดยดูในช่วงระยะ 600 เมตรของการก่อสร้างซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปูพื้นผิวถนนคอนกรีตระยะที่ 1 และกำลังปรับภูมิทัศน์โดยรอบ