นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างศาลเจ้าแป๊ะกง (ฮกเต็ก)

    2015-07-16 09:09:55
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างศาลเจ้าแป๊ะกง (ฮกเต็ก) หลังใหม่ ณ ที่ทำการศาลเจ้าแป็ะกงปาดังเบซาร์