อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านต้นโพธิ์ - บ้านโคกค่าย

    2015-07-08 14:41:33
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบุคลากรกองช่าง ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านต้นโพธิ์ - บ้านโคกค่าย ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีต