อบจ.สงขลา จัดให้มีเวทีการประกวดแข่งขันโนรา เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๘

    2015-04-02 14:43:50
    วันที่ 1 เมษายน 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดให้มีเวทีการประกวดแข่งขันโนรา เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา