นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งว่าวประเพณีคลองแห โครงการแข่งม้า ประจำปี ๒๕๕๘

    2015-03-31 15:47:24
    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งว่าวประเพณีคลองแห โครงการแข่งม้า ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศบาลเมืองคลองแห พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สนามบริเวณตรงข้ามมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และเพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ดีขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งสมัยก่อนการแข่งว่าว และม้าเป็นที่นิยมของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองแห และพื้นที่ใกล้เคียง การจัดประเพณีแข่งว่าว แข่งม้าในครั้งนี้ ถือเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมการเลี้ยงม้า และการเล่นว่าวแบบไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยหันกลับมาเล่นว่าว และแข่งม้า อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมประเพณีแข่งว่าว แข่งม้า ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี รอง ผบช.ศชต. ชมรมกีฬาม้าจังหวัดสงขลา องค์กรเอกชน ชมรมว่าวไทย และว่าวนานาชาติ