นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานแถลงข่าวงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2558

    2015-03-27 14:57:23
    เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เเละข้าราชการ อบจ.สงขลาทุกท่าน ร่วมงานแถลงข่าวงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ อาคารชั้น 1 อบจ.สงขลา