นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานร่วมกับพระธรรมวงศาจารย์ ในพิธียอช่อฟ้าอุโบสถ และปิดทองลูกนิมิต

    2015-03-27 14:50:20
    เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ ประธานฝ่านสงฆ์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธียอช่อฟ้าอุโบสถ และปิดทองลูกนิมิต ณ วัดนาทวี ต.นาทวี อ.นาทวี