อบจ.สงขลา จัดอบรมโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2558

    2015-03-27 14:39:43
    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้รับการบรรยายพิเศษจาก นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง อธิบดีสำนักงานคดีปกครองสงขลา และ นายนิพล ผดุงทอง อธิบดีสำนักงานศาลสูงภาค 9 สงขลา ในหลักสูตร "อบจ.สงขลา กับการบังคับใช้ พรบ.ทางหลวง" ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา