นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านชะแม

    2015-03-09 13:57:47
    เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านชะแม ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ ซึ่งมีนายบัณฑิต จันทสุริยาเป็นผู้ใหญ่บ้าน