นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

    2015-03-09 13:54:44
    เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 58 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยทางอบจ.สงขลา ร่วมกับส่วนราชการ อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด คลองหอยโข่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พัทลุง ได้อุดหนุนงบประมาณศูนย์ละ 1,000,000. บาท ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาติ โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงชลา อำเภอคลองหอยโข่ง ส่งพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว พันธฺุปลาน้ำจืด 200,000 ตัว ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา