สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารระโนดประชารักษ์

    2015-03-06 15:00:38
    เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารระโนดประชารักษ์” ณ โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการภายในอาคารทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดสงขลา และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เพื่อนำไปประดิษฐานภายในอาคาร จากนั้นทรงเยี่ยม พสนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ