นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพร้อมกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

    2015-03-06 14:58:31
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพร้อมกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระรูปพระราชวงศ์เธอกรมหมื่อนพิทยาลงกรณ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อบจ.สงขลา