นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงาน ตามโครงการส่องเสริมการท่องเที่ยวชุมชน รถแต่แรก ครั่งที่ 4

    2015-02-25 09:37:00
    เมื่อวันที่ 21 ก.พ.58 (20.40 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงาน ตามโครงการส่องเสริมการท่องเที่ยวชุมชน รถแต่แรก ครั้งที่ 4 ณ ลานเวทีศาลากลางน้ำเลียบคลองท่าพรุ ชุมชนบ้านท่าพรุ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกกลุ่มร่วมอนุรักษ์ ที่มีใจรักรถโบราณ และ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน