นายก อบจ.สงขลา เปิดงาน เทศกาลตรุษจีนด่านนอก ประจำปี 2558

    2015-02-25 09:31:16
    เมื่อวันที่ 21 ก.พ.58 (20.00 น.) นายก อบจ.สงขลา เปิดงาน “เทศกาลตรุษจีนด่านนอก ประจำปี 2558” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หน้าโอลิเวอร์พลาซ่า ด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การจัดงานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา ได้กราบไหว้บูชาขอพรเทพเจ้าเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล และชมการแสดง มังกร และสิงโต จากจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน และในปี 2558 เป็นปีที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย “ด่านนอก” จึงเสมือนประตูสู่การท่องเที่ยวของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งฟื้นฟู กระตุ้นศรษฐกิจให้กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความครึกครื้นอีกครั้ง