นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสำนักเลขาธิการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

    2015-02-20 16:08:28
    20 ก.พ.58 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสำนักเลขาธิการเตรียมการ และศูนย์ประสานงานจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2559) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 34 (พ.ศ.2560) ตรั้งที่ 35 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา และผู้เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ กกท. จังหวัดสงขลา