นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

    2015-02-20 10:01:50
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี อบจ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประจำปี 2558 ณ สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะเเละสร้างความเป็นเลิศให้กับนักเรียนในจังหวัดสงขลา เเละเป็นการเสริมสร้างสุขภาพด้านร่างกายเเละจิตใจ รู้จักความสามัคคี มีระเบียบวินัย รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นความตั้งใจของนายก อบจ.สงขลา ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นฟุตบอล พัฒนาทักษะนักกีฬาฟุตบอล เเละได้เข้าไปเล่นกีฬาฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้น เชื่อมโยงไปสู่การเป็นเจ้าภาพกีฬาเเห่งชาติจังหวัดสงขลา ในปี 2560 ซึ่งได้เริ่มทำการเเข่งขันมาตั้งเเต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 มีทีมเข้าเเข่งขันทั้งหมด 16 ทีม