นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ช่อลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 17

    2015-02-20 09:47:27
    เมื่อวันที่ 14 ก.พ.58 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันช่อลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 17 ซึ่งอำเภอนาทวีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การเเข่งขันฯครั้งนี้ เป็นการแข่งข้นกีฬาผู้สูงอายุจาก 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาที่มาร่วมการแข่งขัน ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ที่จะมุ่งมั่นให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการที่สังคมไทยกำลังก้าวย่างสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีการแข่งข้นกีฬา 5 ประเภท และชมรมผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆทั้ง 16 อำเภอเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2000 คน ณ สนามกีฬากลางอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา