นายก อบจ.สงขลา พบปะสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา ในเรื่องคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาในพื้นที่กันดาร

    2015-02-16 09:07:37
    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ส.อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ร่วมพบปะสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งแถลงนโยบายต่างๆที่ อบจ.สงขลากำลังดำเนินการ และที่ได้ทำไปแล้ว โดยได้เน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา ในพื้นที่กันดาร อาทิโรงเรียน ตชด. การสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา