นายก อบจ.สงขลา ร่วมรับฟังความคิดเห็นในโครงการศึกษาออกเเบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง

    2015-02-13 09:24:22
    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบจ.สงขลา เเละข้าราชการ อบจ.สงขลา ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน นักศึกษา สื่อมวลชน กว่า 400 คน ใน โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ และปริมณฑล ครั้งที่ 3 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ เป้าหมายของการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เเละสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานเเละผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาออกเเบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีความเหมาะสมเเละสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด