วันครู ครั้งที่ 59 ณ หอประชุม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

    2015-01-16 14:52:30
    คำขวัญวันครู เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ(16 ม.ค) นายนิพนธ์   บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมจัดงาน "วันครู" ครั้งที่ 59 ณ หอประชุม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา