นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเเละกีฬาคนพิการ

    2015-01-13 15:06:00
    วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 35 ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 2 พร้อมพิจารณาจัดตั้งสำนักเลขาธิการ การจัดการแข่งขัน โดยทาง อบจ.สงขลา สนับสนุนอุปกรณ์สำนักงานและบุคลากร และเพื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2559) และกีฬาคนพิการแก่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2560) เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ กกท.จังหวัดสงขลา