นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2558

    2015-01-13 11:03:56
    วันที่ 13 มกราคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผอ.กอง และหัวหน้าฝ่าย ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2558 โดยมีวาระดังนี้ แนะนำข้าราชการใหม่ รายงานสถานการณ์คลัง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 การขออนุมัติการดำเนินการโครงการเร่งด่วน การติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา