นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาการแข่งขันฟุตบอลประชาชนสงขลาลีก 2015

    2015-01-12 10:50:52
    วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาการแข่งขันฟุตบอลประชาชน "สงขลาลีก 2015 " พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายการจัดการเเข่งขัน เเละการสนับสนุนทีม" พร้อมด้วยนายนวพล บุญญามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ระเบียบการเเข่งขัน/เเนวทางปฏิบัติการบริหารทีมเเละกฏเกณฑ์ต่างๆตามระเบียบการเเข่งขันฯ/การประท้วง-การร้องเรียน" เเละหัวข้อ "การทำหน้าที่ของผู้ควบคุมการเเข่งขัน/ผู้ตัดสิน" ณ โรงแรมพาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจัดการเข่งขันฟุตบอลดังกล่าว จะสำเร็จผลเเละมีประสิทธิภาพได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่าย ได้มีความเข้าใจในเเนวทางปฏิบัติเดียวกัน รับทราบ กฏ กติกา หรือระเบียบที่ตรงกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเเข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย