นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานเเถลงข่าวการเเข่งขันฟุตบอลประชาชน สงขลาลีก จังหวัดสงขลา ประจำปี 2558

    2015-01-09 14:59:52
    วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.สงขลาเเละหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานเเถลงข่าวการเเข่งขันฟุตบอลประชาชน "สงขลาลีก" จังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา ภายในงานเต็มไปด้วยสืื่อมวลชนเเละผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งได้เปิดตัวเเละสัมภาษณ์ตัวเเทนนักกีฬาทั้ง 16 ทีม  โครงการเเข่งขันฟุตบอลประชาชน "สงขลาลีก" จังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเเละเยาวชนดูกีฬาเเละเล่นกีฬาเป็น รวมทั้งมีการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม เเละจริยธรรม เพื่อให้เด็กเเละเยาวชนมีความตระหนักเเละเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างมีระบบ เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการในรูปเเบบทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขันภายในจังหวัด เเละสร้างระบบลีก การจัดการเเข่งขันของจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเเละเยาวชนได้ตระหนักถึงเภทภัยของยาเสพติดเเละหลีกพ้นจากกระบวนการ โดยใช้กระบวนการทางกีฬาเป็นสื่อกลาง  เงินรางวัลในการเเข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศเเละเงินพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 ล้านบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศเเละเงินพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 ล้านบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศเเละเงินพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 ล้านบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศเเละเงินพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ล้านบาท รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม เป็นเงิน 20,000 บาท รางวัลดาวซัลโว เป็นเงิน 20,000 บาท รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม เป็นเงิน 20,000 บาท รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม เป็นเงิน 20,000 บาท