นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

    2015-01-09 13:37:03
    วันที่ 9 มกราคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรุปผล/ปัญหาอุปสรรคจากการได้ศึกษาดูงานของแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ กกท.จังหวัดสงขลา ชั้น 2 สนามกีฬาติณสูลานนท์สงขลา