นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมส่งมอบลู่วิ่งยางตราตั่งสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาทวี

    2015-01-09 10:10:40
    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมส่งมอบลู่วิ่งยางตราตั่งสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาทวี ซึ่ง อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณ โดยสนามกีฬาแห่งนี้ได้ผ่านการรับรองมีความถูกต้องตามกติกาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ IAAF และเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ภายในงาน จัดให้มีการแข่งวิ่งของนักเรียน การแข่งฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมผู้บริหาร อบจ.สงขลา กับทีมผู้นำท้องถิ่นนาทวี ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาทวี