นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558

    2015-01-08 13:32:04
    วันที่ 8 มกราคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด “การประชุมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณากำหนดเเนวทางการจัดงานวันสหกรณ์เเห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเเละเกิดประสิทธิผล ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา การจัดงานวันสหกรณ์เเห่งชาติจังหวัดสงขลา เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาเเห่งการสหกรณ์ไทย เเละเป็นการสร้างจิตสำนึกในอุดมการณ์ หลักการ เเละวิธีการสหกรณ์ เเละความร่วมมือซึ่งกันเเละกัน ให้เกิดขึ้นเเก่บุคคล องค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์